Opstalverzekering

Wat zijn opstalverzekeringen ?
De opstalverzekering wordt ook wel brandverzekering of woonhuisverzekering genoemd. De premie is gebaseerd op de herbouwwaarde van het huis. Dat zijn de kosten om het huis opnieuw op te bouwen. Bij nieuwe huizen is dat de koopprijs waarvan de prijs van de grond wordt afgetrokken.Een opstalverzekering dekt de schade aan het woonhuis door brand, ontploffing, blikseminslag, rook- en roetschade, storm, inbraak en diefstal, diverse vormen van waterschade, aanrijding, vandalisme. Naast het huis, zijn ook garages, schuren, schuttingen e.d. verzekerd in beperkte mate tuinaanleg
 
Welke soorten opstalverzekeringen bestaan er ?
Een opstalverzekering dekt het verlies van of de schade aan een bewoond woonhuis inclusief de bijgebouwen en tuinafscheidingen, exclusief de funderingen en glas. De funderingen kunnen op de polis worden meeverzekerd. Over het algemeen wordt glas extra meeverzekerd. De belangrijkste dekkingen zijn:De uitgebreide opstalverzekering biedt meestal dekking tegen:

 • brand
 • ontploffing
 • blikseminslag
 • neerstortende vliegtuigen
 • storm (ten minste windkracht 7)
 • waterschade 
 • diefstal en (poging tot) inbraak
 • vandalisme
 • olie, rook en roet
 • aanrijding en aanvaring
 • onvoorziene waterschade
 • omvallen van bomen, kranen en heistellingen< LI>
 • schade dóór scherven van ruiten en spiegels (geen schade aan)

De extra uitgebreide opstalverzekering biedt vaak de volgende aanvullende dekkingen:

 • schroei-, zeng- en smeltschade
 • schade door neerslag die via de begane grond of de openbare weg binnenstroomt
 • hak- en breekwerk dat verricht moet worden om een defect in de waterleiding op te sporen en reparatie daarvan

De meest uitgebreide dekking tegen ieder onverwacht plaatsvindend evenement.

 • Kosten die bij schade gemaakt worden om een grotere schade te voorkomen of te beperken, kosten van de schade-expert die de schade moet vaststellen. Deze kosten worden vergoed zelfs boven de verzekerde som.

Tot maximaal 10 % boven de verzekerde som is gedekt:

 • opruimingskosten
 • extra hotel- en pensionkosten

Zijn vaak niet gedekt:

 • aardbevingen
 • overstromingen
 • molest (oorlogsgeweld)
 • atoomkernreacties
 • funderingen
 • glas
 
Enkele tips voor een opstalverzekering:

Dezelfde verzekeraar

Sluit uw opstalverzekering en uw inboedelverzekering bij dezelfde verzekeraar. Dat voorkomt eventuele narigheid bij het vaststellen onder welke verzekering iets valt. U wordt niet van de ene naar de andere verzekeraar gestuurd. Bovendien hoeft slechts bij 1 verzekeraar de schade worden gemeld.

Fundamenten

Verzeker uw fundamenten in ieder geval mee als u beschikt over een kelderruimte waarin de Centrale Verwarmingsketel staat. Ontploffing ervan kan de fundamenten doen scheuren en/of ontzetten. Reparatie hiervan is erg kostbaar.

Glasverzekering

U kunt op de opstalverzekering ook glasschade meeverzekeren. Vraag met name bij woningen met een hoge herbouwwaarde de premie van meeverzekeren van het glas op de opstalverzekering en die van een aparte glasverzekering. Bij hoge herbouwwaarden kan een aparte glasverzekering soms voordeliger uitpakken.

Expert

De verzekeraar zal een expert sturen als de schade boven een bepaald bedrag uitkomt (bijvoorbeeld 1.000 euro) of als de verzekerde grootte van de schade niet kan inschatten. Als u het niet eens bent met de schadevaststelling door de expert kunt u op kosten van de verzekeraar (gemaximeerd) een eigen expert opdracht geven de schade vast te stellen (overleg hierover met uw verzekeraar). Een derde expert bepaald de uiteindelijke schade (schadebedrag tussen de twee experts in). 

Verzekerd bedrag

Om onderverzekering te voorkomen kunt u een herbouwwaardemeter invullen of de woning (door de verzekeraar) laten taxeren. Vraag of het mogelijk is een herbouwwaardegarantie te krijgen, zodat de verzekeraar bij schade geen beroep doet op eventuele onderverzekering.

Stormschade

Veelal geldt bij stormschade een eigen risico (vaak 2 promille met een minimum en een maximumbedrag). Vraag of dit van toepassing is en zo ja, hoe hoog deze is.

Inductie

Vraag of inductie op de polis is meeverzekerd. Hierin kunnen zich verschillen tussen de verzekeraars voordoen. Deze dekking is zeker aan te raden als u veel of dure elektrische apparatuur bezit.

Garage/volkstuinhuisje

Als u een garage bezit op een ander adres kan deze veelal op de polis worden meeverzekerd. U dient dit echter wel te melden, want de opstalverzekering geldt normaliter uitsluitend voor het op de polis vermelde adres.

Blue Taste Theme created by Jabox