Autoverzekering

autoverzekeringVanaf het moment dat u een voertuig bezit, hebt u verplicht een autoverzekering nodig die uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden verzekert (voluit: de verzekering Burgerrechterlijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen). Concreet wil dit zeggen: als u in het verkeer schade aan andere personen of voertuigen veroorzaakt, neemt uw verzekering de kosten waarvoor u aansprakelijk bent op zich. Uiteraard zijn er een aantal uitsluitingen: als u vb opzettelijk of in een toestand van dronkenschap een ongeval veroorzaakt, zult u meestal zelf voor de kosten moeten opdraaien.

Autoverzekeringen verschillen sterk in prijs en dekking. Het wordt dan ook sterk aanbevolen om eerst de dekkingen van een verzekering te vergelijken voordat men overgaat tot afsluiten.

Waarom een autoverzekering afsluiten ?

 • Een autoverzekering beschermt u tegen financieel risico ten gevolge van persoonlijke ongevallen en schade door aanrijdingen, diefstal, joyriding en natuurrampen
 • U bent als autobezitter verplicht om tenminste een minimaal bedrag aan aansprakelijkheidsdekking af te sluiten
 • Als u een lening voor de aanschaf van uw auto hebt afgesloten, stelt de geldverstrekker meestal als eis dat uw auto goed verzekerd wordt tegen diefstal en beschadiging

De adviseurs van Cir3 kunnen u het beste informeren over welk type autoverzekering u nodig heeft voor uw auto.

Hoe wordt de premie van een autoverzekering berekend ?

Verzekeraars hanteren vele verschillende premieberekeningen. De premie is gewoonlijk afhankelijk van:

 • het gewicht van de auto;
 • de oorspronkelijke cataloguswaarde of dagwaarde van de auto;
 • de leeftijd en de woonplaats van degene die de auto gewoonlijk bestuurt (de regelmatige bestuurder);
 • het aantal kilometers dat per jaar wordt gereden;
 • het eventuele aantal schadevrije jaren dat bij een eerdere verzekeringsmaatschappij is opgebouwd. Het aantal schadevrij gereden jaren moet blijken uit een originele royementsverklaring, afgegeven door de vorige verzekeringsmaatschappij. De royementsverklaring mag niet ouder zijn dan een jaar;
 • in sommige gevallen het beroep of de (soort) werkgever.

Tips bij het afsluiten van een autoverzekering:

 • Kies de juiste dekking: u bent wettelijk verplicht om uw auto WA te verzekeren waarmee u uw aansprakelijkheid richting anderen regelt. Als vuistregel kunt u hanteren dat een WA verzekering volstaat als uw auto ouder is dan acht jaar. Het afsluiten van een volledig cascoverzekering is vooral zinvol als uw auto nog geen drie jaar oud is. Voor auto’s ouder dan drie jaar, maar jonger dan acht jaar, is een beperkt casco meestal het gunstigste.
 • Inzittende verzekering is vaak niet nodig: schade die inzittende oplopen wordt normaliter gedekt door uw WA verzekering. Een inzittende verzekering is dus vaak niet nodig.
 • Tijdig en tussentijds opzeggen: normaal is aan een autoverzekering een opzegtermijn gekoppeld (zo’n twee tot drie maanden). Als u niet opzegt, wordt de verzekering vaak automatisch verlengd. Wilt u een andere, aantrekkelijkere, autoverzekering afsluiten dan moet u er op letten dat u uw bestaande autoverzekering tijdig opzegt. Als de verzekeringsmaatschappij de polisvoorwaarden tussentijds in uw nadeel aanpast heeft u recht om uw verzekering op te zeggen en naar een andere autoverzekering te switchen.
 • Neem schadevrije jaren mee: heeft een nieuwe autoverzekering gevonden. Let dan op. U kunt uw opgebouwde schadevrije jaren meenemen. Dit kan met een royementsverklaring, die uw oude verzekeraar u ter beschikking moet stellen.
 • Vergelijk en let op specifieke polisvoorwaarden: verzekeringsmaatschappijen berekenen verschillend de premies voor uw autoverzekering. Daarbij letten ze op het gewicht van uw auto, de waarde van uw auto, hoeveel kilometers u rijdt, waar u woont (binnen of buiten de randstad) en soms wat uw beroep is (agrariërs, medici, ambtenaren). Dé absoluut goedkoopste autoverzekering die voor iedereen het voordeligst is bestaat dus niet. Het loont dus goed te vergelijken en te kijken naar de voorwaarden die voor u gunstig en goedkoop uitpakken.

ondersteuning

 • Regel juridische ondersteuning als aanvulling op uw autoverzekering: bij uw autoverzekering kunt u aanvullend een verhaalsbijstandverzekering afsluiten. U wordt dan ondersteund bij het verhalen van schade op een tegenpartij. Een rechtsbijstandverzekering is uitgebreider. Met een rechtsbijstandverzekering wordt u ook – in relatie tot uw auto – ondersteund in geschillen met overheidsinstanties en dealers en garagebedrijven en bij het verhalen van letselschade. Dit laatste wordt namelijk niet via een verhaalbijstandverzekering gedekt. Bijstandverzekeringen maken u in geval van schade een stuk ‘mondiger’. Let wel op dat u uzelf niet dubbel verzekert als u al een reguliere rechtsbijstandverzekering heeft.
 • Regel uw voorlopige dekking: als u een auto koopt wilt u er zo snel mogelijk mee kunnen rijden, maar wilt u (en mag u) niet onverzekerd rondrijden. Het afhandelen van een verzekeringsaanvraag heeft echter vaak even tijd nodig. Om dit op te lossen verstrekken verzekeraars daarom voorlopige dekkingen. Zorg dat, als u een auto koopt, dat u vooraf weet bij wie u de auto wilt verzekeren. Vanuit de garage of bij de handelaar kunt u dan meestal gewoon even een belletje plegen naar de verzekeringsmaatschappij. Vergeet niet u voorlopige dekking vervolgens om te zetten. U heeft meestal 8 tot 15 dagen om uw definitieve aanvraag bij de verzekeringsmaatschappij te bezorgen.
 • Tweede auto: kijk of u premiekorting kunt meenemen Als u een tweede auto aanschaft, kan bij een aantal maatschappijen de opgebouwde premie-korting van de eerste auto ook op uw 2e auto worden toegepast. Dit is een aspect waar u bij het aanschaffen van uw eerste auto – en het afsluiten van een autoverzekering voor die auto – mogelijk al rekening mee kunt houden als u weet dat u later misschien ook een tweede auto wilt nemen.
 • Overweeg een hoger eigen risico: bij veel verzekeringsmaatschappijen kunt u zelf een eigen risico opgeven. Als u van uzelf weet dat u weinig brokken maakt en de kans daarop dus gering is, dan is een hoger eigen risico te overwegen. Op termijn kunt u zo flink op uw verzekeringspremie besparen.
 • Regel uw premiebetaling goed en voordelig: als u uw premie niet tijdig betaald, kan dat problemen geven voor uw dekking. Zeker als u zelf uw betaling moet regelen, bestaat het gevaar dat u dit vergeet. Veel verzekeringsmaatschappijen werken sowieso met automatische incasso, mede om dit risico te voorkomen. Als u uw betalings-wijze opgeeft, let dan ook op de betalingstermijn. Betaling van de premie voor uw autoverzekering per maand is vaak relatief duurder dan betaling per jaar of per kwartaal.

Wanneer u met uw huurauto op vakantie gaat is het verstandig om de details van die autoverzekering eens goed na te lopen. Het is mogelijk dat er bij uw verzekering in het buitenland andere voorwaarden gelden.

Blue Taste Theme created by Jabox